Forbedrede træningsforhold

Jeg har d.d. haft møde med de nye ejere af "vores skov". Mødet endte med at vi fremover i meget større udstrækning kan benytte skoven til træning, ligesom vi også kan benytte den tilhørende græsmark til spor.
Dette vil, når behovet viser sig, også kunne gælde andre ugedage end søndag.

Det betyder at der bliver langt rigere mulighed for vores kåringshold kan komme til at træne de store øvelser og der fremover vil kunne trænes konkurrencetræning med flere store øvelser i forlængelse af hinanden. Det betyder også at vi får bedre muligheder for oftere at kunne arrangere prøvekårings- og konkurrencetræning.

Reglen om at skov og mark kun må benyttes ved organiseret træning, gælder selvfølgelig stadig. Det er ikke tilladt at benytte arealerne til selvtræning.

Mere info om hvornår vi vil gøre brug af skoven følger på træningsplanen.