Revidering af holdene fra august

På vores trænermøde den 13. juni, blev det besluttet at foretage nogle ændringer for PH Begynderholdet og på Kåringsholdet.

Vi evaluerer efter hver sæson hvordan den er forløbet, samt hvilket udbytte deltagerne har fået ved at gå på holdene. Desuden justerer vi hvert år kriterierne, så vi kan tilgodese både de ambitiøse og bredden. Det er en balance at få både det ambitiøse og det sociale til at fungere optimalt.

PH Begynderholdet
Tidligere var det muligt for alle racer og blandinger, at blive optaget på PH Begynderholdet. Nu bliver det primært godkendte racer der kan optages. Andre brugshunderacer eller blandinger heraf kan, såfremt at talentet er til stede, søge om dispensation til holdet.

Holdet vil nu fokusere endnu mere på øvelserne i PH programmet, ligesom en del af træningen også vil foregå i vores skov.

Træningstiderne vil også i et vist omfang overlappe med Kårings- og Konkurrence holdene, så der kan komme et socialt udbytte på tværs af holdene.
Læs mere her

Kåringsholdet.
Tidligere var det hundens niveau der var kriteriet for optagelse på Kåringsholdet.
Nu er det hundeførerens høje engagement og ambitioner der er adgangsgivende til holdet.

Kun hunde der vil kunne kåres, der kan optages på holdet. Træningen vil foregå efter en individuel plan, der udarbejdes i samarbejde med hundeføreren. Den enkelte hundefører fører en træningslog, der viser fremdriften i de enkelte øvelser.
Det forventes at der, stort set dagligt, trænes med de momenter/øvelser som er aftalt. 
Sæsonen afsluttes med en prøvekåring.
LÆS MERE HER

BEMÆRK!!
Ved gentagne udeblivelser uden afbud, kan instruktøren fritstille pladsen på holdet og tilbyde den til en anden.

 

Bidetræning
Som tidligere vil bidetræning være et "tilvalg" til den øvrige træning. Der vil være 2 måske 3 figuranter til rådighed pr. aften. Sessionerne vil for de fleste blive kortere, så hunden kan komme "på" 2 gange i løbet af aftenen.
Det er figuranterne der, efter vurdering af de fremmødte hunde i samarbejde med hundeføreren, fordeler hundene imellem sig.

 

Er du i tvivl om hvilket hold du kan få det bedste udbytte af at vælge, så kom og tag en snak med os om hvad og hvordan vi planlægger træningsforløbet, og hvad vi vil anbefale for dig og din hund.

NB!!!!!!
Forbehold for mindre ændringer inden holdstart